News Details

320x440x118 bearing dimensions

PDF
Our cpmpany offers different 320x440x118 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 320x440x118 bearing

320x440x118 SKF NNU4964B/SPW33 bearing - Bearing StoreSKF NNU4964B/SPW33 bearing. 320x440x118. NTN NNU4964 Bearings,NTN NNU4964 Bearing Size And Price

Bearing NA4964 (NSK) | Size and Specification | BearingsNeedle roller bearings NA4964. Bearing number : NA4964. Size (mm) : 320x440x118. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 320. Outer Diameter (mm) : 440Roller bearing NNU4964-KOYO - 320x440x118 mmRoller bearing NNU4964-KOYO , dim : Ø int. 320 x Ø ext. 440 x th. 118 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years

@@@@@@@@
MhTUCSBD
MFPD-52 - - - - - - - -
NPL-12 - - - - - - - -
SC-27T CXU - - - - - - - -
SFC-35TC - - - - - - - -
USRB5532-507 - - - - - - 2.126 Inch | 54 Mill4.921 Inch | 125 Mil
CFFL 7Y - - - - - - - -
RFB 107C CR - - - - - - 1.625 Inch | 41.275 -
MST-310 - - - - - - - -
SF-28T HS - - - - - - - -
RPB 204-C4 CR - - - - - - - -
ERPBXT 215-4 - - - - - - - 0 Inch | 0 Millimete
SP-18TC - - - - - - - -
MFCD-39 - - - - - - - -
RPB 215-C2 - - - - - - - -
SFT-35TC CR - - - - - - - 5.512 Inch | 140 Mil
SC-9C - - - - - - - -
USBFF5000E-207-C - - - - - - - 4.62 Inch | 117.348
MSF-64 W - - - - - - - 1 Inch | 25.4 Millim
MSC-16T - - - - - - 2.283 Inch | 58 Mill -
USFC5000AE-307-C - - - - - - - -
USRBE5000AE-311-C - - - - - - - -
RFB 60MM-C - - - - - - - -
AR-3-215 - - - - - - - -
MFPD-55 - - - - - - - -
ST-52 - - - - - - - -
USRB5534AE-515 - - - - - - - 1.85 Inch | 47 Milli
USFC5000E-311-C - - - - - - - -
SFT-25BEV DRY - - - - - - - -
ERX-PN22 - - - - - - - -
NPL-12TC CR - - - - - - - -
USFBE5000-215 - - - - - - - -
COR 8 - - - - - - - -
USTA5000A-207-C - - - - - - - -
TFT-19 - - - - - - - -
MST-52C - - - - - - 1.938 Inch | 49.225 -
DRPB 115-C2 - - - - - - - -
TREL 12 - - - - - - - -
USRB5526A-408 - - - - - - - -
NPL-22TC - - - - - - - -
SEHB-305 - - - - - - - -
CTFD 12 - - - - - - - -
CR-1-7/8-B - - - - 35.1 kN19 mm51.6 mm -
MCRV-26-SC - - - - - - - -
YAS-08 - - - - - - - -
MYRV-25 - - - - - - - -
HR-2-3/4-XBC - - - - - - 30.2 mm -
CR-1-1/8-XBE - - - - - - - -
MCR-52-C - - - - - - - -
MMC2206 - - - - - - - -
BMA2107 - - - - - - 76 mm289.5 mm
ZT922154078 - - - - - - 19.00 mm85.0000 mm
ZT82208 - - - - 130 mm - - 400 mm
MEP220705 - - - - - - - -
BMPS5215 - - - - - - - -
ZA2207 - - - 8 mm - - - -
ZP9307F - 44.45 mm - - - 4.763 mm - -
ZAT912 - - - - - - - -
ZP5303F - - - - - - 74.00 mm480.0000 mm
ZEP2103 - - - - - - - -
ZEP5315F - - - - - - 60 mm300 mm
ZB6207 - - - - - - - -
KPS5215FA - - - - - - 70 mm95 mm
ZB2103 - - 342.9 mm - - - 342.9 mm -
ZB230782 - - - - - 0.794 mm - -
KBR2208 - - - - - - - -
MB2311GR48 - - - - - - 42.00 mm180.0000 mm
MAF6211F - - - - - - 45.00 mm200.0000 mm
ZEF3215 - - - - - - - -
MT112311 - - - - - - - -
ZHT1657001847.5 mm - - - - - 1.8 mm -
ZP6407YF - - - - - - - -
ZA2303 - - - - - - - -
ZCS5315 - - - - - - 19.00 mm85.0000 mm
MHT10530736 - - - - - - 30.20 mm80.0000 mm
MF2215 - - - - - - 6.00 mm24.0000 mm
KEP2111 - - - - - - - -
KFS5203S - - - - - - 24 mm -
701-90012-038 - - 19 mm - - - - -
ZP5211F - - - - - - 90.00 mm190.0000 mm
BMBR5060MM - - - - - - - -
KB2100 - - - - - - 36.00 mm220.0000 mm
MR1313 - - - - - - - -
EPB22447H - - - - - - 121mm -
FX3Y227NCZ42 - - - - - - 355 mm -
PLB78140FRT2 - - - - - - 20mm -
PB22459E7 - - - - - - 41.00 mm180.0000 mm
PELB6855R - - - - - - 15mm -
PEB22427H - - - - - - - 80mm
P3U239NK13 - - 53.2 mm - - - - -
P3S220MHFF - - - - - - - 160mm
B639L - - - - - - 64mm -

FAG NNU4964K/W33 Bearing | 4382964K bearingFAG NNU4964K/W33 Bearing | 4382964K bearing 320x440x118 Cylindrical Roller Bearings Bearings. NNU4964K/W33 Cylindrical Roller Bearings FAG: 

NNU4964K KOYO Bearing | NNU4964K bearing 320x440x118KOYO NNU4964K bearing 320x440x118 4382964 | Cylindrical . KOYO NNU4964K bearing: Hangzhou BFW Bearing Manufacturing Co., Ltd. professional Bearing SL014964 (NBS) | Size and Specification | BearingsCylindrical roller bearings SL014964. Bearing number : SL014964. Size (mm) : 320x440x118. Brand : NBS. Bore Diameter (mm) : 320. Outer Diameter (mm) : 

@@@@@@@@
REXNORDFAGNTNSKFTimken
TB22435E7DVP11K050SBQMSN15J075SECKHPF204-126206-ZZNR C/3
UG335JLC4QVPF14V208SMQMFL10J050SEBUEHPL205-14WGT-14
P3U232HQMFY18J307SETTAFB22K400SEBKHLLP205-14NUP-221E
PEB22527E7QVVFK13V055SCQAAFXP18A304SBMUCTPL205RFCEWCRSBE-32
22328LBKC3QAAC13A065SEOQVPR19V085SMUCFC209-2871917 TG P/4
EPEB22523E7QVFL12V204SOQVFK20V085SMUCNTPL207-20MZ2RFW6218-ZZ
CSEB22416HDVP17K075SETQMP08J108SETUCP212-38C4HR5NJ-2314E C/3
P3Y216NQVPH13V203SBQVVPN11V200SMUCP328NU-214E M C/4
PEU335NQAFYP15A300SCQVFC22V311SEOUCPPL208-24MZ2RFCB1412 M C/3
YBG2E20NLQMCW18J308SBQAAP13A207STUCMF207-20MZ2RFQJ-217
F3W228EQVFC20V308SBQAPF20A315SBUENFL210-31BNUP-328
F3S219E26FQVC14V060STQVVPA20V303SCUKFS308+H2308NU-2211
F3U235E3CTEQVVFB17V211SBQMPF30J515SNBFX206-2022217E-K
W226ELQVVFB26V408SOQMPX34J180SNUCHPL204MZ2W6202-ZZN
PELB68112FRQVVPH20V303SCMAT9221512MUCHPL205-15RFCEWF-691
FCB22647HQVVPA26V407SEBMF5500SUCFL214-44C4HR23F-688
PEU328CQAPL15A215SETZP5315F0543UKX08+HE23086017 P/6 C/3
CU356QVC26V407SETMT82206UG309-272312-K
22228LBC0QVVPX16V211SOKA2303UCTB205-14TCMZ2NUP-319E
P3S226EQVSN16V075SCZEF2115UK209+H2309NKX-40-Z
KLFS216DQVFK15V065SNMFS2308BCUCP201CE6214 M P/5 C/2
YG226NLK33QVVP22V312SETZF9307SUCMFL202-10MZ20RF22226E M C/4
DSHB22456H12QMFX18J080SEOZT116315UCHPL207-20MZ2RFCEWNH-215E M
ER36K-HFFQAAC10A115SMZB2050MMCUCP218-56CEGE-50 C-2RS
P3U236NK99QAAPX22A115SEMZT32104UEFCF211-326206 M C/3
FBB22639HQMFY09J111SCKA3315UCP206-18NPMZ2NH-319E
MA5306QVFK13V204SEMZMC2307UCPPL206-19MZ20WRNA-4844
EPEB22647EQMPH34J170SEBZAS220472UEFCS207-23TCMZ206011 NR P/6
PKB22424E7QMTU18J080SEOZMC5311UCST210-32NPSI-45 ES
M1022EBQVCW16V075SCZP2400FBPR6-17NCF-3026V C/3
MU1308UMQVFB20V307SENKB2204SMUCP202-10RFINS 6315 M C/3
PL3S230EQVVPN13V203SNMPS9200FMUCNFL203W51315 P/6
PEB22459EQVPK22V100SMZAS21120540UELC208-24NCF-3038V
P3Y223NTDQAAFL10A115SEBMPS9207UCMTB207MZ22308E-K 2RS C/3
PKB22431FEQMFY18J304SMDSB22463EK618UKFL308+HA230861905-ZZ
FRYG228NQAAPX26A500SETFEB22440E7UCTBL203MZ2WNJ-216 C/3
QACW20A100SMQMPX30J150SECTDSU255N24UCPPL207-22MZ2WSA-50 ES
QVPG26V408SENQVVPL19V307SEOER23-HFFUCHPL201B62803-ZZ
TAPKT13K060SENQVVSN16V300SEOEPB22432HHCUCHPL201-8MZ2CEW5312-ZZNR C/3
QAAPL13A065SEOQMPG30J508SCPL3S238EUCHPL205-16MZ20RFCEBIR-12 X 16 X 14
QAATU11A055SEOQVVFC17V300SETT3U222NUCTBL206-18CEB22217E M
QMF15J300SMQVVPN22V400STUG2E20NLUCMF206MZ2NJ-313
QVFX16V070SEMQAATU11A204SOER35-E16012-ZZ P/6 C/36205/100-2RS C/3
QAPF18A085SEOQVVPA13V055SEOU2B08NL6203-2RSNR C/253207
QVVPKT13V055STQAFL15A070SEMBS2281997207 BNAS-15
QAAPF20A315SMTAPK20K307SEBFX3W228E212-ZZN16021
QVCW16V075SOQAAPF15A215SENER8-FFFR-180/12146-R
QVPG28V125SEOQVCW16V211SEBFEB22455EK56311-2RS P/6 C/387013 NR
QATU20A400SETTAPKT13K203SETMA1216X-1.56206 N
QAFX09A040SOQAAP15A211SBPB22448FH6024 M P/5NJ-2206E
QVFKP22V400SOQVPXT14V207STPB22419E22319E F80 C/47318 BG UA
QAC18A085SENQVMC20V090SEOMR1022EBC4NA-5911NU-2213 M
QMC11J204STTAPG26K115SENMU5209TVKA-75 CPO6017 T P/5
QVFKP13V055SEBQAAFY13A207SETPB22563FE2221261924 M C/3
QAFY11A203SCQVPL22V315SCPL3W2E32ENUP-310ENJ-2307E M C/4
QMFX09J040SNQVVPN16V212SEBPB22431HK816209-2RSNR C/26408 NR C/3
QVVFX11V115SENQVVPA11V115SOPL3S2E20HFFNU-316E30315 P/5
QAACW26A500SCQMPF18J304SECMA52326005-ZZNR C/2626-2RS
QVVPA11V050SEBQMCW20J315SOPU331J4C4N-3037304 B P/6
QVFK26V407SENQAAFL10A050SECF3S231E26F6232 MSS6306-2RS
QAATU20A100SBQVPF28V125SETF3S212E1FR-160/14NUP-315 C/3
QVPN17V211SEOTAMC22K400SEMKPS212E16010 P/6N-316E M
QASN11A055SBQMSN13J208SM22215LBKC06205-ZNR P/6 C/2MR-95
QAAFXP26A415SEOQVPXT14V207SOMR7313EAHXW979203-ZZNU-417 M W/23
TAPK17K075SEMQMFX15J300SENCU339C0875126008-ZZ C/3
QVFXP12V204SCQAACW11A204SECCUCP210-30CE24124E C/3NU-2204E
QAAPF26A130SEBQVVPG26V110SOEFRB224M35HSSR-12-ZZNUKRE-47X
QVVPA26V408SEBQAATU18A080SENUCTBL204MZ2CW22226E-K16068 M C/3
QVCW26V115SNDVF15K065SMMUS1308UMW10523168 MHK-3520-2RS
QMP11J060STQMFL20J311SEMUCFX11-35STO-45-ZZXGE-35 SX
QMFX10J050SOQVFXP16V211SEOPL3S231E32020 XIR-85 X 100 X 35
QAAMC10A115SNQVVPF22V100SCUK32422215E-K C/45209 B
QMFY10J115SEBQAPF20A315SETM1219EX618227206 BG P/6
QVFK15V207SOQMPX30J515SECUCPH208NKI-6/16